Kentsel Dönüşüm Sürecine Adım Adım Yaklaşım

Gökmen Özkaraduman ERA Niva
Mar 22, 2024By Gökmen Özkaraduman ERA Niva


1. Kentsel Dönüşüm Kararının Alınması
Kentsel dönüşüm süreci, binanızdaki daire sahiplerinin çoğunluğunun kararıyla başlar. Eğer binanız riskli bir yapıysa, en az bir daire sahibinin gerekli evraklarla kentsel dönüşüme yetkili bir firmaya başvurması gerekmektedir.

2. Binanınızın durumun tespiti için yetkili firma ile iletişime geçme
Kentsel dönüşüm için yetkili bir firma bulun ve gerekli evraklarınızla birlikte başvurunuzu yapın. Bu firmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış olmalıdır.

3. Yapının İncelenmesi ve Deprem Testi
Yetkili firma, binanızın mevcut durumunu değerlendirecek ve deprem risk raporunu hazırlayacaktır. Bu rapor, binanızın mevcut risk durumunu belirleyecektir.

4. Yapının Durumu ve Raporun İncelenmesi
Hazırlanan deprem risk raporu, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından incelenir. Binanız riskli bulunursa, kentsel dönüşüm süreci devam eder.

5. Tapuya ve Maliklere Bildirim
Rapor sonucunda binanız riskli bulunursa, bu durum tapu kayıtlarına işlenir ve daire sahiplerine bildirilir.

6. İtiraz Süreci
Daire sahipleri, rapor sonuçlarına belirli bir süre içinde itiraz edebilirler.

7. Proje ve Ruhsat Aşaması
Riskli yapı olarak belirlenen binanın yıkımı ve yeniden inşası için projeler hazırlanır ve gerekli ruhsatlar alınır.

8. Yıkım ve İnşaat İşlemleri
Yetkilendirilmiş yüklenici firma ile sözleşme yapılır ve yıkım ile inşaat işlemleri başlatılır.

9. Kira Yardımı ve Kredi İmkanları
Bakanlık, riskli yapıların yıkılması ve inşa edilmesi sürecinde maliklere kira yardımı ve kredi imkanları sunar.

10. Yeni Yapının Teslimi
Yeni yapı tamamlandığında, daire sahiplerine teslim edilir ve yeni tapu kayıtları güncellenir.

 
Bu adımlar, kentsel dönüşüm sürecinin genel bir özetidir. Her adımda, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek önemlidir. Sürecin her aşamasında yetkili firmalar ve hukuki danışmanlık hizmetleri ile çalışmak, sürecin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır. Daha detaylı bilgi ve kişisel durumunuza özel rehberlik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.